icon icon icon

T03

18

Công nghệ siêu âm PHASED ARRAY

Công nghệ siêu âm Phased array (siêu âm tổ hợp pha) là một kỹ thuật mới, tiên tiến nhất của phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) sử d...

HÌNH ẢNH DỰ ÁN