icon icon icon

Cung cấp dịch vụ NDE phục vụ đánh giá ASME (ASME Review) tại AMECC

Đăng bởi MTS Việt Nam vào lúc 11/02/2022

Được sự tin tưởng của Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC, MTS đã được lựa chọn là thầu phụ cung cấp dịch vụ NDE phục vụ đợt đánh giá lấy dấu ASME lần thứ 3 (ASME Review) của AMECC. Đây là lần đầu tiên MTS cung cấp dịch vụ này nên ngay từ tháng 10/2021, hai bên đã hết sức nỗ lực trong công tác chuẩn bị. Giám đốc Công ty MTS đã ra quyết định thành lập Tổ triển khai dự án bao gồm 5 thành viên, đứng đầu là ông Nguyễn Đức Hiếu, chuyên gia ASNT NDT Level III.

Ngày 10/01/2022, tại Nhà máy AMECC (An Lão, Hải Phòng), chuyên gia AIS của tổ chức AIA - Beauriau Veritas (Pháp) - đã tiến hành công tác tiền đánh giá (pre-joint review) toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công tác thực thi tại hiện trường, trong đó có công tác NDE. Chuyên gia AIS đánh giá cao sự chuẩn bị, kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp của MTS và chuyên gia NDE Level III của MTS.

Đợt đánh giá chính thức (ASME joint review) đã diễn ra trong 2 ngày 07~08/02/2022 với đoàn đánh giá gồm 2 thành viên, đứng đầu là ông Hitoshi Kishida (Nhật Bản) - chuyên gia được chỉ định của ASME. Sau 2 ngày làm việc với sự tập trung cao độ, toàn bộ nội dung đánh giá đã hoàn thành, các điểm chưa phù hợp phát hiện bởi chuyên gia đánh giá đã được khắc phục kịp thời.

Như vậy, dự án ASME đầu tiên của MTS đã thành công với sự nỗ lực, sự chuẩn bị chu đáo và sự hợp tác, phối hợp hiệu quả của nhà chế tạo, Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của MTS, đánh dấu MTS là đơn vị thứ 2 tại Miền Bắc Việt Nam có đủ năng lực triển khai các dịch vụ NDE thỏa mãn các yêu cầu nghiêm ngặt của tổ chức ASME.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi demo tại Nhà máy của AMECC:

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

HÌNH ẢNH DỰ ÁN