icon icon icon

Kiểm tra độ bền uốn của vật liệu kim loại và liên kết hàn

Liên hệ

0918.889.668

info@mts-lab.com

mts-lab.com

Số 116 Phố Quán Thánh - P. Bình Hàn - TP. Hải Dương - Hải Dương

Phương pháp này nhằm xác định khả năng chịu biến dạng dẻo vật liệu kim loại và liên kết hàn.

HÌNH ẢNH DỰ ÁN