icon icon icon

Kiểm tra độ bền uốn của vật liệu kim loại và liên kết hàn

Liên hệ

0918.889.668

info@mts-lab.com

mts-lab.com

Khu đô thị mới Ford Tứ Minh, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Phương pháp này nhằm xác định khả năng chịu biến dạng dẻo vật liệu kim loại và liên kết hàn.

HÌNH ẢNH DỰ ÁN